Monday , 16 July 2018
Home // Anggota HMJ // Zaharul Azhar
Zaharul Azhar

Zaharul Azhar

Nama Lengkap            : Zaharul Azhar

Nama Panggilan          : Zaharul

Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 18 Oktober 2016

Jenis Kelamin              : Laki-laki

Agama                         : Islam

Golongan Darah          : A

Status                          : Mahasiswa

NIM                            : 150332607852

Fakultas                      : FMIPA

Jurusan/Prodi           : Kimia/S1 Kimia Univesitas Negeri Malang

Angkatan                    : 2015

Alamat Asal                : Wotan Panceng Gresik

Alamat di Malang       : Jl. Sumbersari Gg. V

No. HP                        : 085707623929

Email                           : zaha_rulaz@yahoo.com

Media Sosial               :

LINE ID       : zahrulaz

Facebook      : Zahrul Azhar

Instagram    : zahrulaz

Riwayat Pendidikan   :

1) MI Tarbiyatus Shibyan Wotan     (2003-2009)

2) MTs Tarbiyatus Shibyan Wotan   (2009-2012)

3) SMA Negeri 1 Manyar                 (2012-2015)

Motto                          : Belajar, Berjuang, Bertaqwa